DAMES Venue Of Happiness

DAMES Venue Of Happiness

DAMES Venue Of Happiness

Λεωφόρος Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 52, Γλυφάδα, Ελλάδα


#dames #alldaydestination #sushi #food #cocktails #clubing #events