M? Nightclub – Millennium

M? Nightclub – Millennium

M? Nightclub – Millennium

Βουτάδων 58, Γκάζι, Αθήνα, Ελλάδα


Λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 πρωί μέχρι κ τις 23:00 ως καφέ.Το βράδυ μεταμορφώνεται σε μπαρ κ από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή φιλοξενεί 5 διαφορετικές μουσικές επιλογές για να καλύψει κ τους πιο απαιτητικούς πελάτες.